Een heldere oplossing nodig?

Solutions

Zoals de naam Scoring Solutions doet vermoeden is een belangrijke pijler het leveren van oplossingen die scoren. Solutions zijn zeer praktische tools die direct waarde toevoegen door inzicht te geven in jouw producten. Solutions hebben een vast tarief dat vooraf bekend is, net zoals hetgeen er geleverd gaat worden. Helder, transparant, direct toepasbaar. 

Er zijn Solutions voor Nutri-Score en voor Claims. Deze bieden echte oplossingen om jouw voedingsmiddelen mee te kunnen innoveren. Het maakt gebruik van de logische stappen in je strategie: analyseren, low hanging fruit lokaliseren en aanzet maken tot de uitvoering op een manier die het mogelijk maakt om verantwoord naar je consument te communiceren.

Een overzicht van de oplossingen vind je hieronder, of als je liever een pdf  Download.

Nutri-Score 1 – Beknopte analyse         

Portfolio van maximaal 20 producten. Van alle producten wordt het Nutri-Score logo berekend en getoond als letterscore, onderliggende getalscore en de van toepassing zijnde grenswaarde. Een analyserapport wordt als pdf opgeleverd en geeft snel inzicht in de sterkte/zwakte van jouw portfolio als het Nutri-Score logo ingevoerd gaat worden. De klant levert van de gewenste producten de voedingswaardes aan. 

All-in prijs € 200, = Een voorbeeldrapportage van deze oplossing

Nutri-Score 2 – Reformulerings kansen

Portfolio van maximaal 15 producten. Zelfde basis als de beknopte analyse, maar voor deze solution wordt elk product met een daartoe speciaal ontwikkelde rekentool geanalyseerd. Hiermee wordt visueel inzichtelijk gemaakt hoe de voedingswaarden de totale score van het product bepalen. Ook laat de visualisatie eenvoudig zien waar een kleine theoretische product aanpassing ligt welke een beter logo op zou kunnen leveren. De terugrapportage voor deze solution wordt niet alleen via pdf, maar ook als online presentatie gegeven om de gevonden inzichten optimaal over te brengen. 

All-in prijs € 500, = Een voorbeeldrapportage van deze oplossing

Nutri-Score 3 – Reformulerings kansen + advies

Zelfde opzet als reformulerings kansen. Veelal komen er inzichten die aanleiding geven om direct mogelijkheden tot reformulering uit te werken. Dit wordt vaak samen met productontwikkeling gedaan om de theoretische reformulering praktisch in gang te kunnen zetten. In deze solution wordt naast de presentatie van het analyserapport een totaal van 2 uur advies ingesloten om voorgestelde stappen uit te voeren. Desgewenst wordt deze tijd gebruikt om jouw specifieke vragen te beantwoorden.

All-in prijs € 800, =

Claims 1 – Beknopte analyse

In deze solution wordt een analyse van je claims gemaakt. Zijn de claims zonder risico dat ze door NVWA of consumentenorganisaties als misleidend aangemerkt kunnen worden? Voldoen de claims aan de Europese Claims regelgeving (EC 1924/2006)? In deze solution worden 3 claims beoordeeld. De resultaten worden als een pdf-rapport gedeeld welke direct in je organisatie gebruikt kan worden. De claims worden door de klant aangeleverd en kunnen verschillende bronnen hebben, zoals van het etiket, advertenties of website. Dit rapport geeft een uitstekend inzicht of je claims wellicht onderliggende kwetsbaarheden hebben. Dit inzicht kan zelfs aanleiding zijn tot versterking van jouw claims concept.

All-in prijs € 200, = Een voorbeeldrapportage van deze oplossing

Claims 2 – Kansen analyse

Deze analyse is identiek aan de opbouw van Claims 1, maar hier wordt voor elke claim ook een advies gegeven over de potentiële ruimte van jouw claims. We kijken allereerst in meer detail naar de mogelijkheden die de Europese claims Regelgeving geeft. We nemen hierbij ook het consumenten perspectief mee. Vaak kunnen we niet alleen scherper de regels toepassen, maar kunnen we met bepaalde keuzes ook beter aansluiten wat de consument graag wil horen. Deze Solution levert een rapport op met bruikbaar inzicht en advies, waarmee direct concrete stappen kunnen worden gemaakt. Om de details en inzichten optimaal te benutten wordt dit rapport online als presentatie gedeeld. Ook voor deze solution worden 3 claims getoetst.

All-in prijs € 550, =

Voor alle solutions geldt:

  • Voor analyses levert de klant voedingswaarde data van de producten waarvan een score gewenst is
  • Rapportage wordt als elektronische versie (PowerPoint/pdf) gedeeld
  • Rapportage Nederlandstalig, tenzij vooraf anders afgesproken
  • Voor solutions is on-site contact in principe niet ingesloten, tenzij op verzoek
  • Prijzen Ex BTW en exclusief eventuele reiskosten op verzoek van klant
  • Algemene voorwaarden van Nutrition Scoring Solutions zijn van toepassing. Door een opdracht tot een solution te geven (bijvoorbeeld via email) verklaart de afnemer de algemene voorwaarden te hebben gezien en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Nutrition Scoring Solutions.